Socialt Entreprenørskab

Socialt entreprenørskab betyder iværksætteri indenfor det sociale område.

Altså igangsætning af aktiviteter for at hjælpe socialt udsatte.

Socialt entreprenørskab er et begreb som er kommet højere op på dagsordenen og blevet meget aktuelt i de seneste år. Specielt i forbindelse med spørgsmålet om, hvordan vi skal løse nogen af de mange problemer vores velfærdssamfund står overfor i de kommende år. Her kan de sociale entreprenører bidrage med ideer til både innovative og bæredygtige løsninger.

Det handler om bæredygtige løsninger både i social, miljømæssig og økonomisk forstand.

Foredraget vil give en introduktion til socialt entreprenørskab, se på både danske og udenlandske eksempler samt se på hvordan socialt entreprenørskab kan bruges aktivt i samfundsudviklingen.

Per Bach har tidligere været initiativtager til Timebankprojektet i Århus Vest 2005, som desværre måtte stilles på standby, fordi Skattemyndighederne ikke ville give skattefrihed til den sociale udveksling mellem de socialt udsatte der skulle deltage i projektet.
Per er også formand for foreningen Lad Det Gro , der arbejder udbrede bæredygtig havedyrkning i byen og de bynære omgivelser, for derigennem at fremme menneskelige fællesskaber, sundhed og livskvalitet.

Per er desuden Master i Socialt Entreprenørskab fra RUC 2010, og formand for foreningen  ”Sociale Entreprenører i Danmark

Læs mere om socialt entreprenørskab: Klik her!

Pris: 3000 kr. + moms og evt. transportudgifter.

Varighed: ca. 2 timer

 

Der er lukket for kommentarer.