Timebanker – et redskab til social integration

En timebank er et socialt udvekslingssystem, ofte organiseret som en medlems-forening, hvor mennesker udveksler almindelige nabohjælpeydelser mellem hinanden. F.eks. hjælp til indkøb, børnepasning, hundeluftning, vande blomster,

Timebankideen opstod i USA i midten af 1980’erne, da borgerretsadvokaten Edgar Cahn iværksatte det første “Time Dollars” projekt. (navnet blev senere ændret til Timebank) Der er nu over 250 projekter i USA, som involverer tusindvis af mennesker i alle aldre i et bredt spektre af lokalsamfund.

Timebanker har i lande som England og USA vist sig at være et godt værktøj til at afhjælpe sociale problemer for beboerne i udsatte lokalområder eller for udsatte grupper af mennesker. Systemerne skaber sociale netværk, er med til at øge den sociale integration og til at opbygger social kapital

Fordi skattemyndighederne endnu ikke har villet lade den udveksling der foregår mellem socialt udsatte i et timebanksystem være skattefri, er der stadig ikke realiseret projekter i Danmark. Dog er der enkelte mindre eksempler som ikke er afhængige af offentlig støtte.

Dele af strukturen samt værdigrundlaget og menneskesynet i timebankideen kan dog være meget anvendeligt i det frivillige sociale arbejde i Danmark, og i indsatsen for at integrere socialt udsatte og for at bevare et velfærdssamfund.

Foredraget vil give en indføring i timebankideen, komme ind på eksempler fra især USA og England.

Link til yderligere information: www.timebank.dk og www.timebanking.org

 

Varighed: ca. 2 timer

Pris: 3000 kr. + moms og evt. transportudgifter.

 

 

Der er lukket for kommentarer.